Άγχος

Filter

Σύμφωνα με την Ορθομοριακή Διατροφή, δεν υπάρχει άγχος. Υπάρχουν μόνο τα ερεθίσματα και οι πιέσεις της καθημερινότητας και η ικανότητα του ανθρώπου να τα αντιμετωπίζει. Όταν η ικανότητα αντιμετώπισής τους μειώνεται, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως άγχος αυξάνεται, και το αντίστροφο. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από την ψυχοσωματική ολότητα του ανθρώπου, δηλαδή όχι μόνο από τη «νοοτροπία» ή την «προσωπικότητα» του καθενός αλλά κυρίως από την κυτταρική και βιοχημική λειτουργία του οργανισμού του.