Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

Filter

Το 15-20 % του πληθυσμού των Δυτικών χωρών παρουσιάζει συμπτώματα ευερέθιστου εντέρου. Επιδημιολογικά στοιχεία από την Ελλάδα έδειξαν ότι η συχνότητα της νόσου στον αστικό πληθυσμό είναι περίπου 21%.

Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (Σ.Ε.Ε.) ή σπαστική κολίτιδα πρόκειται για μία υποτροπιάζουσα λειτουργική διαταραχή του παχέος εντέρου που ενώ δεν είναι απειλητική για τη ζωή του πάσχοντα, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του.