Μνήμη και συγκέντρωση

Filter

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος καταναλώνει περισσότερο από το 25% της ενέργειας που παράγει ο οργανισμός. Αποτελείται από δισεκατομμύρια κύτταρα-νευρώνες- τα οποία έχουν ανάγκη καθημερινά από μία σειρά θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την μετάδοση των νευρικών σημάτων και την διατήρηση της καλής λειτουργίας τους γενικά.