Εγκυμοσύνη

Filter

Ολοένα και περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι οι διατροφικές συνήθειες της μητέρας πριν, κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και του θηλασμού μπορούν να επηρεάσουν άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα την υγεία του παιδιού.

Εξίσου σημαντικό με το ποια θρεπτικά στοιχεία χρειάζεται η μέλλουσα μητέρα είναι και το ποια δεν χρειάζεται και πρέπει να αποφεύγει. Μετά από μελέτες των επιστημόνων Neil Ward και D.Bryce – Smith των Πανεπιστημίων Surrey και Reading παρατηρήθηκαν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην ανάπτυξη του εμβρύου. Αυτές ήταν ακόμα πιο εμφανείς όταν συνοδεύονταν από ελλείψεις συγκεκριμένων διατροφικών στοιχείων.