Κατακράτηση υγρών - Κυτταρίτιδα

Filter

Η κυτταρίτιδα είναι ένα μη φλεγμονώδες, εκφυλιστικό φαινόμενο που προκαλεί αλλοιώσεις στην υποδερμίδα δημιουργώντας ανώμαλους κυματισμούς – όψη φλοιού πορτοκαλιού – στην επιδερμίδα.
Από την άλλη με τον όρο κατακράτηση υγρών εννοούμε την υπερβολική συσσώρευση νερού και άλλων υγρών στο κυκλοφορικό σύστημα, στους ιστούς και στις διάφορες κοιλότητες του σώματος.