Τριγλυκερίδια - χοληστερίνη

Filter

Τα αυξημένα επιπέδα της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα έχουν συνδεθεί με την δημιουργία αθηρωματικών πλακών και αποτελούν αυξημένο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Συνήθως στις εξετάσεις αίματος μετρούμε την ολική χοληστερίνη, την LDL ή χαμηλής πυκνότητας και την ΗDL ή υψηλής πυκνότητας. Η LDL, εσφαλμένα και επιπόλαια, χαρακτηρίζεται ως «κακή» χοληστερόλη διότι ακριβώς επειδή την μεταφέρει σε ιστούς και όργανα που την χρειάζονται, θεωρήθηκε ως υπεύθυνη για το φράξιμο των αρτηριών. Αντίθετα η HDL χαρακτηρίζεται ως «καλή» χοληστερόλη διότι την αποσύρει και την επαναφέρει στο ήπαρ για ανακύκλωση.