Αρρυθμίες

Filter

Αρρυθμία χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε καρδιακός ρυθμός δεν είναι ο φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός. Αλλιώς αρρυθμία είναι η μη ρυθμικότητα στην σύσπαση της καρδιάς και οποιοσδήποτε ρυθμός διαφέρει αδικαιολόγητα από τη φυσιολογική συχνότητα των 60- 100 παλμών/λεπτό (Βραδυκαρδίες –Ταχυκαρδίες).